Z dniem 18 maja 2020 roku, zniesione zostają kolejne ograniczenia

Z dniem 18 maja 2020 roku, zniesione zostają kolejne ograniczenia związane z korzystaniem, z otwartych obiektów sportowych Ośrodka Sportu i Rekreacji w Bogatyni:

- Na boiskach, skoczniach, torach, orlikach, skateparkach – może przebywać maksymalnie 14 osób (+ 2 trenerów);
- Na otwartych pełnowymiarowych boiskach piłkarskich – mogą przebywać maksymalnie 22 osoby (+ 4 trenerów).
- W przypadku korzystania z infrastruktury o charakterze otwartym będą obowiązywały następujące zasady bezpieczeństwa:
- Zachowanie dystansu społecznego.
- Obowiązek zasłaniania twarzy (w momencie dotarcia na dany obiekt sportowy, natomiast przebywając na np. boisku nie ma obowiązku zakrywania twarzy).
- Ograniczona liczba osób.
- Weryfikacja uczestników (zgłoszenie do zarządcy osób wchodzących na obiekt).
- Brak możliwości korzystania z szatni i węzła sanitarnego (poza WC).
- Dezynfekcja urządzeń́ (we własnym zakresie) po każdym użyciu i każdej grupie,
- Obowiązkowa dezynfekcja rąk (we własnym zakresie) dla wchodzących i opuszczających obiekt,
- Korzystanie z osobistego sprzętu treningowego.
- Zarządzenie dotyczy następujących obiektów:
- Kompleks sportowy OSiR przy ul. Białogórskiej 28 w Bogatyni.
- „Orlik 2012” Zatonie ul. Ogrodowa 2.
- „Orlik 2012” Działoszyn 33.
- Skatepark i siłownia napowietrzna przy ul. Sportowej 8
- Zarządzenie wchodzi w życie z mocą obowiązującą od 18.05.2020 roku do odwołania.

4Od 17.02.2020r. do 21.02.2020r. odbyła się Akcja Zima zorganizowana przez Ośrodek Sportu i Rekreacji w Bogatyni.
Zajęcia odbywały się od poniedziałku do piątku w godzinach od 10:00 do 14:00.
Uczestniczyły w niej dzieci z sześciu Szkół Podstawowych z naszej gminy: SP nr 1, SP nr 3, SP nr 4, SP nr 5, SP Porajów i SP Działoszyn.
Łączna ilość uczestników to 152 osoby.
Nad bezpieczeństwem i organizacją zajęć czuwała wykwalifikowana kadra opiekunów, którzy prowadzili różnorodne zajęcia, w tym zajęcia integracyjne, świetlicowe, sportowe i plastyczne.

Zajęcia te miały na celu rozwijać u młodych ludzi zainteresowania sportowe, doskonalić u nich samodyscyplinę i uczyć przestrzegania zasad fair play. Codzienne zabawy sportowe pozwalały dzieciom czerpać radość z aktywności fizycznej, uczyły także współdziałania w grupie. Do tego każde z dzieci miało możliwość rozwijania kreatywności, twórczego myślenia, pomysłowości i wyobraźni. Opiekunowie starali się, by zajęcia były interesujące dla wszystkich uczestników i tych młodszych i tych starszych. Podczas wspólnych zabaw sportowych z dziećmi z innych szkól dbali o wspólną integrację, tolerancję i szacunek. Poprzez udział w różnorodnych zabawach integracyjnych dzieci budowały pozytywny obraz samego siebie, zdobywały i kształciły swoje umiejętności, uczyły się akceptacji, tolerancji jak również komunikacji .
Przeprowadzone zostały pogadanki na temat bezpiecznych ferii jak i edukacyjno-profilaktyczne, mające na celu uświadomienie dzieciom rozmaitych zagrożeń, które mogą wyniknąć z korzystania z różnych używek, takich jak: papierosy, alkohol, narkotyki czy napoje energetyzujące. Dzieci wykonały na ten temat prace, dzięki którym utrwaliły sobie wiedzę oraz mieli okazję rozwinąć swoje umiejętności manualne i plastyczne.
Dodatkową atrakcja było wyjście na kręgielnie, gdzie dzieci mogły doskonalić swoje umiejętności gry w kręgle.
Wspaniałą atrakcją Akcji Zima była wspólna zabawa wszystkich uczestników podczas balu karnawałowego, który odbył się na sali gimnastycznej Szkoły Podstawowej nr 3 w Bogatyni. Uczestniczyły w nim dzieci ze wszystkich szkół podstawowych z naszej gminy. Zabawy integracyjne prowadzone przez animatorów cieszyły się ogromnym zainteresowaniem. Poza tym uczestnicy otrzymali słodki poczęstunek. Mogli wykazać się talentem plastycznym i kreatywnością podczas zdobienia swoich masek karnawałowych. Dodatkowo wznosili budowle z kreatywnych patyczków, próbowali swoich sił w tańcach i przygotowanych zabawach z chustami animacyjnymi. Uczestnicy balu prezentowali swoje oryginalne stroje karnawałowe.
Podczas balu przeprowadzone zostało szkolenie dzieci w zakresie zdrowia, przez członków SANEPIDU ze Zgorzelca. Dla lepszego zrozumienia i zobrazowania tematyki, młodzi ludzie mieli możliwość założenia specyficznych okularów, jakimi są narkogogle i alkogogle, które symulują wiele skutków używania narkotyków czy alkoholu. O tym jak zmienia się świat osoby nietrzeźwej i pod wpływem środków odurzających miała okazję przekonać się młodzież zakładając właśnie te specyficzne okulary.
Na zakończenie Akcji Zima wszystkie dzieci udały się do bogatyńskiego kina na seans bajki pt. „Mój Przyjeciel Ufik”, która wywołała bardzo pozytywne emocje oraz uśmiechy na twarzach dzieci.