joomla 1.6

SMS INFO

SMS INFO

Organizacje Sportowe

Organizacje Sportowe

FIT & GYM II Fitness Club

patomswim

 

taekwondo

 

 

 

szerszen

 

 

 

Bog-tur

 

 

 

 

 

 

MISTRZOSTWA MIASTA I GMINY BOGATYNIA W PŁYWANIU 2013/2014 LIGA PŁYWACKA

 

 

I. ORGANIZATOR

Ośrodek Sportu i Rekreacji

ul. Sportowa 8

59-920 Bogatynia

we współpracy z:

Uczniowskim Klubem Sportowym PATOMSWIM Bogatynia

II. MIEJSCE

Kryta pływalnia przy Zespole Szkół z Oddziałami Integracyjnymi

ul. Wyczółkowskiego 42 a

59-920 Bogatynia

III.   TERMINY POSZCZEGÓLNYCH EDYCJI

1 Edycja – 29 listopad 2013 godz. 16:00

2 Edycja – 14 luty  2014        godz. 16:00

3 Edycja – 14 marzec  2014  godz. 16:00

4 Edycja – 16 maj        2014   godz. 16:00 FINAŁ

IV. KATEGORIE WIEKOWE ( w dwuboju )

Klasyfikacja będzie prowadzona osobno dla dziewcząt i chłopców z uwzględnieniem podziału na poszczególne kategorie wiekowe:

-rocznik 2005 oraz młodsi  – dziewczęta oraz chłopcy

-rocznik 2004  – dziewczęta oraz chłopcy

-rocznik 2003  – dziewczęta oraz chłopcy

-rocznik 2002 – dziewczęta oraz chłopcy

-rocznik 2001 – dziewczęta oraz chłopcy

-rocznik 2000 / 1999 - dziewczęta oraz chłopcy

V. KONKURENCJE
Każdy zawodnik startuje w dwóch konkurencjach:

25 m stylem dowolnym + 25 m stylem grzbietowym ( 2005 i młodsi)

50 m stylem dowolnym + 50 m stylem grzbietowym (2004 i starsi)

Dodatkowo:

25 m stylem motylkowym (delfin – I i III edycja) (roczniki 2003 i młodsi)

50 m stylem motylkowym (roczniki 2002,2001, 2000/1999)

50 m stylem klasycznym (żabka – II i IV edycja) (2004 i młodsi, 2003,2002,2001,2000/1999)

100m stylem zmiennym (zmienny -  I i IV edycja) (2003 i młodsi,2002,2001, 2000/1999)

Dopuszcza się możliwość pływania z deską (młodsze dzieci) oraz startu z wody

Kolejność startów w stylach: 1seria -  dziewczęta, 2 seria - chłopcy

Każda konkurencja dodatkowa jest skierowana dla zawodników potrafiących poprawnie pływać stylem

Rozgrywane konkurencje podczas poszczególnych edycji:

I Edycja ( 29 listopad ):

STYL ZMIENNY (100m) – konkurencja dodatkowa

( wg kolejności płci i  roczników )

roczniki: 2005 i młodsi : 25 m stylem dowolnym + 25 m stylem grzbietowym

roczniki: 2004 : 50 m stylem dowolnym + 50 m stylem grzbietowym

roczniki: 2003 : 50 m stylem dowolnym + 50 m stylem grzbietowym

roczniki: 2002 : 50 m stylem dowolnym + 50 m stylem grzbietowym

roczniki: 2001 : 50 m stylem dowolnym + 50 m stylem grzbietowym

roczniki: 2000/1999 : 50 m stylem dowolnym + 50 m stylem grzbietowym

STYL MOTYLKOWY (50m) – konkurencja dodatkowa

(wg kolejności płci i roczników)

II Edycja (  14 luty ):

Rozgrywane konkurencje podczas poszczególnych edycji:

roczniki: 2005 i młodsi : 25 m stylem dowolnym + 25 m stylem grzbietowym

roczniki: 2004 : 50 m stylem dowolnym + 50 m stylem grzbietowym

roczniki: 2003 : 50 m stylem dowolnym + 50 m stylem grzbietowym

roczniki: 2002 : 50 m stylem dowolnym + 50 m stylem grzbietowym

roczniki: 2001 : 50 m stylem dowolnym + 50 m stylem grzbietowym

roczniki: 2000/1999 : 50 m stylem dowolnym + 50 m stylem grzbietowym

STYL KLASYCZNY (50m) – konkurencja dodatkowa

(wg kolejności płci i roczników)

III Edycja ( 14 marzec ):

Rozgrywane konkurencje podczas poszczególnych edycji:

roczniki: 2005 i młodsi : 25 m stylem dowolnym + 25 m stylem grzbietowym

roczniki: 2004 : 50 m stylem dowolnym + 50 m stylem grzbietowym

roczniki: 2003 : 50 m stylem dowolnym + 50 m stylem grzbietowym

roczniki: 2002 : 50 m stylem dowolnym + 50 m stylem grzbietowym

roczniki: 2001 : 50 m stylem dowolnym + 50 m stylem grzbietowym

roczniki: 2000/1999 : 50 m stylem dowolnym + 50 m stylem grzbietowym

STYL MOTYLKOWY (50m) – styl dodatkowy

(wg kolejności płci i  roczników)

IV Edycja ( 16 maj ) FINAŁ

STYL ZMIENNY (100m) – konkurencja dodatkowa

(wg kolejności płci i  roczników)

roczniki: 2005 i młodsi : 25 m stylem dowolnym + 25 m stylem grzbietowym

roczniki: 2004 : 50 m stylem dowolnym + 50 m stylem grzbietowym

roczniki: 2003 : 50 m stylem dowolnym + 50 m stylem grzbietowym

roczniki: 2002 : 50 m stylem dowolnym + 50 m stylem grzbietowym

roczniki: 2001 : 50 m stylem dowolnym + 50 m stylem grzbietowym

roczniki: 2000/1999 : 50 m stylem dowolnym + 50 m stylem grzbietowym

STYL KLASYCZNY (50m) – konkurencja dodatkowa

(wg kolejności płci i  roczników)

Podczas zawodów dla chętnych, zostaną przeprowadzone dodatkowe konkurencje zgodnie z zasadami opisanymi w punkcie VIII.

VI. PUNKTACJA

Konkurencja główna

- o miejscu decyduje suma czasów (styl dowolny + styl grzbietowy),

- zawodnik z niższą sumą czasów zajmuje wyższe miejsce,

- do punktacji końcowej będą zaliczane 3 najlepsze wynikowo edycje,

- w przypadku uzyskania jednakowej sumy czasów decyduje wynik w stylu dowolnym,

- warunkiem klasyfikacji końcowej jest udział w minimum w 3 edycjach.

Konkurencje dodatkowe

- o miejscu w stylach dodatkowych decyduje suma czasów z 2 edycji ( styl motylkowy + styl motylkowy, styl klasyczny + styl klasyczny, styl zmienny + styl zmienny),

- warunkiem klasyfikacji końcowej w konkurencji dodatkowej jest obecność na wszystkich edycjach (dwóch) z danym stylem, style traktowane są oddzielnie.


VII. SZCZEGÓŁY REGULAMINU

1.Zasady uczestnictwa.

W zawodach może brać udział każde dziecko umiejące pływać wymaganymi stylami posiadające legitymację szkolną będące pod opieką rodzica/opiekuna prawnego bądź nauczyciela. Zawodnik nie będący członkiem Sekcji Pływackiej działającej przy OSiR Bogatynia bądź Klubu Pływackiego Patomswim zobowiązany jest do przedstawienia w biurze organizatora przed zawodami pisemnej zgody rodziców/opiekunów prawnych na udział w lidze.

2. Program zawodów.

Zawody przeprowadzane będą zgodnie z terminarzem wymienionym w punkcie III niniejszego regulaminu. Uczestnik startuje na długości 25 lub 50 metrów stylem dowolnym + stylem grzbietowym. Konkurencje dodatkowe nie są obowiązkowe. Starty odbywać się będą seriami na czas.

3. Nagrody.

Podsumowanie po ostatniej edycji. Wszystkie miejsca dyplomy lub medale, miejsca 1-3 statuetki oraz drobne upominki.

4.  Zasady finansowania.

Ośrodek Sportu i Rekreacji Bogatynia.

5. Postanowienia końcowe.

Organizator zabezpiecza opiekę medyczną podczas rozgrzewki i zawodów, oraz odpowiedzialność z tytułu ubezpieczeń od nieszczęśliwych wypadków. W sprawach nie objętych regulaminem decyduje organizator. Organizator zastrzega sobie również prawo do zmian niniejszego regulaminu. Podczas trwania zawodów obowiązuje regulamin wewnętrzny pływalni, na której rozgrywana jest liga. Wyniki oraz relacja fotograficzna dostępne będą  na stronie internetowej  OSiR www.osirbogatynia.pl oraz www.patomswim.pl. Szczegółowe informacje w siedzibie OSiR Bogatynia przy ul. Białogórskiej 28, bądź pod numerem telefonu 75 77 31 343 wew. 24.

VIII. KONKURENCJE DODATKOWE

Podczas poszczególnych edycji Ligi Pływackiej 2013-14 zostaną przeprowadzone konkurencje dodatkowe.

 1. 1. TERMINY
  I i III Edycja – styl motylkowy

II i IV Edycja – styl klasyczny

I i IV Edycja – styl zmienny

 1. 2. KATEGORIE WIEKOWE
  Kategorie wiekowe zgodne z kategoriami wymienionymi w punkcie V.

 1. 3. PUNKTACJA
  Klasyfikacja zawodników prowadzona będzie :
  - poszczególne edycje ligi najlepszy osiągnięty czas
  - klasyfikacja generalna na podstawie sumy dwóch czasów uzyskanych w poszczególnych edycjach
  Warunkiem klasyfikacji końcowej w konkurencjach dodatkowych jest uczestnictwo we wszystkich edycjach w danym stylu.

 1. 4. NAGRODY
  Dyplomy lub medale dla wszystkich kategorii wiekowych dziewcząt oraz chłopców. Miejsca 1-3 statuetki oraz upominki.

 1. 5. WARUNKI UCZESTNICTWA
  Warunki uczestnictwa zgodnie z punktem VII.1.