joomla 1.6

SMS INFO

SMS INFO

Organizacje Sportowe

Organizacje Sportowe

FIT & GYM II Fitness Club

patomswim

 

taekwondo

 

 

 

szerszen

 

 

 

Bog-tur

 

 

 

 

 

 

Strzelcy

Akcja zima 2019, zapraszmy !

Ostatnie „grudniowe strzały” wyłoniły zwycięzców poszczególnych kategorii

Dobiegła końca pneumatyczna liga strzelecka. Zawodniczki i zawodnicy przez cały 2018 r. brali czynny udział w zajęciach sekcji strzelectwa sportowego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Bogatyni. Ostatnie „grudniowe strzały” wyłoniły zwycięzców poszczególnych kategorii. Klasyfikacja końcowa Pneumatycznej ligi Strzeleckiej w Bogatyni w sezonie 2018 przedstawia się następująco:

KARABIN PNEUMATYCZNY DZIEWCZĘTA Miejsce I – Estera Strykowska.

KARABIN PNEUMATYCZNY CHŁOPCY Miejsce I – Mateusz Jurasik.

KARABIN PNEUMATYCZNY KOBIETY Miejsce I – Paulina Dehmel.

Więcej…

Sprawozdanie Zawody Strzeleckie 100 lat Niepodległości Polski

W sobotę 10 listopada br. odbyły się na strzelnicy pneumatycznej w Bogatyni zawody z okazji rocznicy 100-tu lecia odzyskania niepodległości. Rywalizację przeprowadzono w ośmiu kategoriach. W zawodach uczestniczyło 30-tu zawodników i zawodniczek. Końcowa klasyfikacja przedstawiała się następująco:

Kat. Młodzież Szkolna 12-15 lat Dziewczęta – karabin pneumatyczny

Miejsce 1 – Oliwia Stawniak

Kat. Młodzież Szkolna 12-15 lat Chłopcy - karabin pneumatyczny

Miejsce 1 – Mateusz Jurasik

Kat. Młodzież Szkolna 16-19 lat Dziewczęta - karabin pneumatyczny

Miejsce 1 – Paulina Dehmel

Więcej…

Nabór kandydatów do sekcji strzelectwa sportowego

Więcej…

W lipcu strzelnica sportowa otwarta dla wszystkich dzieci codziennie

Więcej…