joomla 1.6

SMS INFO

SMS INFO

Organizacje Sportowe

Organizacje Sportowe

FIT & GYM II Fitness Club

patomswim

 

taekwondo

 

 

 

szerszen

 

 

 

Bog-tur

 

 

 

 

 

 

Sprawozdanie z „Akcji Zima 2018”

Ferie to okres odpoczynku od zajęć szkolnych i wielu obowiązków. Dla uczniów to również czas aktywnego spędzania wolnego czasu. Jak co roku w pierwszym tygodniu przerwy międzysemestralnej we wszystkich Szkołach Podstawowych na terenie Miasta i Gminy Bogatynia zorganizowana została „Akcja zima”, która  trwała od 15 do 19 stycznia 2018r. Zajęcia odbywały się od poniedziałku do piątku od godz.10.00 do 14.00.  Uczestniczyły w niej dzieci w wieku szkolnym, o łącznej ilość  ponad 200 osób . Organizatorem był Ośrodek Sportu i Rekreacji w Bogatyni.

Dzieci miały możliwość uczestniczyć w licznych zabawach, ćwiczeniach o charakterze ogólnorozwojowym, konkursach i grach zespołowych. Dużym zainteresowaniem cieszyły się konkurencje i wyścigi trzech rzędów, zabawy z balonami i chustą Klanzy. W czasie zajęć sportowych przestrzegano przepisów fair-play i ogólnych zasad zdrowej rywalizacji i współzawodnictwa.

Wychowawcy prowadzili  różnorodne zajęcia, w tym zajęcia rekreacyjno – sportowe, które miały na celu rozwijać u młodych ludzi zainteresowania sportowe, wdrażać je do odpowiedzialności za własne zdrowie, kształtować cechy motoryczne tj.: szybkość, zwinność, siłę, wytrzymałość, jak również doskonalić u nich samodyscyplinę.

Dzieci przede wszystkim pogłębiały naturalne wsparcie grupowe tj.: koleżeństwo, zaufanie, uczciwość, szacunek.

Basen i kręgielnia w SP3, kino, radio oraz wyjazd na lodowisko uatrakcyjniały zajęcia, kształtując tym samym umiejętność grzecznego i kulturalnego zachowania się w miejscach użyteczności publicznej. Uczestnicy mieli możliwość nauki jazdy na łyżwach. W tym celu cała każda z grup udała się do Zgorzelca na lodowisko „Łoś”. Dzieci były szczęśliwe i zadowolone o czym świadczy nie jedna uśmiechnięta buzia, jak również liczba wyjeżdżających.

Podczas zimowiska odbywały się  prelekcje na temat profilaktyki uzależnień. Uświadomiono uczniom jakie są skutki palenia papierosów, zażywania narkotyków oraz nadużywania alkoholu i środków psychoaktywnych. Zajęcia wzbogacone były prezentacją multimedialną. Mieli również sposobność interpretacji plastyczno – technicznych do podanej tematyki.  Dodatkowo uczestnicy „Akcji Zima” wykonali laurki dla Babć i Dziadków z okazji ich święta.

Dużym zainteresowaniem cieszył się film pt.”Gwiezdna misja - Sparck ”, na który dzieci udały się do Bogatyńskiego Ośrodka Kultury.

Spotkania stwarzały sytuacje do radości, uśmiechu, dzielenia się swoimi przeżyciami.

Więcej zdjęć w GALERII