Czasowe zamknięcie wszystkich obiektów sportowych Ośrodka Sportu i Rekreacji w Bogatyni

Czasowe zamknięcie wszystkich obiektów sportowych Ośrodka Sportu i Rekreacji w Bogatyni.

Z dniem 26 marca 2020 roku, w związku z panującą sytuacją epidemiologiczną zamknięte zostają wszystkie obiekty sportowe Ośrodka Sportu i Rekreacji w Bogatyni.
Zarządzenie dotyczy następujących obiektów:
1. Kompleks sportowy OSiR przy ul. Białogórskiej 28 w Bogatyni;
2. Hala, Siłownia Miejska, kompleks sportowy przy ul. Sportowej 8 w Bogatyni;
3. Strzelnica sportowa przy ul. Polnej 8 w Bogatyni;
4. Orlik 2012 Zatonie ul. Ogrdowa 2;
5. Orlik 2012 Działoszyn 33.
Zarządzenie wchodzi w życie z mocą obowiązującą od 26.03.2020 roku do odwołania.

sp3

6 lutego 2020r w SP3 w Bogatyni Ośrodek Sportu i Rekreacji zorganizował Mistrzostwa Miasta i Gminy w Mini Piłce Nożnej klas IV-VI (rok urodzenia 2007 i młodsi). Rozgrywki toczyły się w formule „każdy z każdym”. W końcowej klasyfikacji najlepsi okazali się gracze z SP 3 Bogatynia. Drugie miejsce zajęli zawodnicy SP Porajów a trzecie SP 1 Bogatynia.

Poza podium kolejne miejsca zajęli: czwarte SP 4 Bogatynia, piąte SP 5 Bogatynia, szóste SP Opolno Zdrój, siódme SP Działoszyn. W mistrzostwach udział wzięły reprezentacje wszystkich szkół z terenu miasta i gminy Bogatynia. Trzy najlepsze drużyny otrzymały pamiątkowe puchary a zawodnicy medale ufundowane przez Ośrodek Sportu i Rekreacji w Bogatyni. Na zdjęciach kolejno: SP 3 Bogatynia, SP Porajów, SP 1 Bogatynia. Gratulujemy zwycięzcom.