Z dniem 18 maja 2020 roku, zniesione zostają kolejne ograniczenia

Z dniem 18 maja 2020 roku, zniesione zostają kolejne ograniczenia związane z korzystaniem, z otwartych obiektów sportowych Ośrodka Sportu i Rekreacji w Bogatyni:

- Na boiskach, skoczniach, torach, orlikach, skateparkach – może przebywać maksymalnie 14 osób (+ 2 trenerów);
- Na otwartych pełnowymiarowych boiskach piłkarskich – mogą przebywać maksymalnie 22 osoby (+ 4 trenerów).
- W przypadku korzystania z infrastruktury o charakterze otwartym będą obowiązywały następujące zasady bezpieczeństwa:
- Zachowanie dystansu społecznego.
- Obowiązek zasłaniania twarzy (w momencie dotarcia na dany obiekt sportowy, natomiast przebywając na np. boisku nie ma obowiązku zakrywania twarzy).
- Ograniczona liczba osób.
- Weryfikacja uczestników (zgłoszenie do zarządcy osób wchodzących na obiekt).
- Brak możliwości korzystania z szatni i węzła sanitarnego (poza WC).
- Dezynfekcja urządzeń́ (we własnym zakresie) po każdym użyciu i każdej grupie,
- Obowiązkowa dezynfekcja rąk (we własnym zakresie) dla wchodzących i opuszczających obiekt,
- Korzystanie z osobistego sprzętu treningowego.
- Zarządzenie dotyczy następujących obiektów:
- Kompleks sportowy OSiR przy ul. Białogórskiej 28 w Bogatyni.
- „Orlik 2012” Zatonie ul. Ogrodowa 2.
- „Orlik 2012” Działoszyn 33.
- Skatepark i siłownia napowietrzna przy ul. Sportowej 8
- Zarządzenie wchodzi w życie z mocą obowiązującą od 18.05.2020 roku do odwołania.