Ograniczenia, zakazy i nakazy obowiązujące na obszarze, na którym wystąpił stan epidemii

 

Do dnia 25 kwietnia 2021r. ustanawia się zakaz prowadzenia przez przedsiębiorców w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 6 marca 2018r. – Prawo przedsiębiorców (Dz.U. z2021r. poz.162) oraz przez inne podmioty działalności polegającej na prowadzeniu: Działalności usługowej związanej z poprawą kondycji fizycznej (ujętej w Polskiej Klasyfikacji Działalności w podklasie 96.04.Z).

 

Do dnia 25 kwietnia 2021r. prowadzenie przez przedsiębiorców w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 6 marca 2018r. – Prawo przedsiębiorców oraz przez inne podmioty działalności związanej ze sportem, rozrywkowej i rekreacyjnej (ujętej w Polskiej Klasyfikacji Działalności w dziale 93.0) polegającej na organizacji współzawodnictwa sportowego, zajęć sportowych
i wydarzenia sportowego jest dopuszczalne po spełnieniu łącznie następujących warunków:

1) wyłącznie w przypadku sportu zawodowego w rozumieniu art.2 pkt143 rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu (Dz. Urz. UE L 187 z 26.06.2014, str. 1, z późn. zm. ) lub zawodników pobierających stypendium sportowe, o którym mowa w ustawie z dnia 25 czerwca 2010r. o sporcie (Dz.U. z2010r. poz.1133), lub zawodników będących członkami kadry narodowej lub reprezentacji olimpijskiej, lub reprezentacji paraolimpijskiej, lub uprawiających sport w ramach ligi zawodowej w rozumieniu tej ustawy lub zawodników przygotowujących się do igrzysk olimpijskich, igrzysk paraolimpijskich lub igrzysk głuchych, lub dzieci i młodzieży uczestniczącej we współzawodnictwie sportowym prowadzonym przez odpowiedni polski związek sportowy.

2) Działalności obiektów sportowych na otwartym powietrzu, przy czym, w miejscu, w którym jest prowadzona działalność, może przebywać nie więcej niż 25 osób

3) ich organizowania bez udziału publiczności.

 

Okoliczności, o których mowa potwierdza dokument wystawiony przez podmiot opłacający wynagrodzenie lub stypendium sportowe albo przez odpowiednio międzynarodową federację sportową działającą w sporcie olimpijskim lub paraolimpijskim lub inną uznaną przez Międzynarodowy Komitet Olimpijski albo międzynarodową organizację sportową o zasięgu kontynentalnym należącą do takiej federacji, albo polski związek sportowy albo Polski Komitet Olimpijski albo Polski Komitet Paraolimpijski

 

Z ogromną przyjemnością pragnę zaprosić na cztery rajdy rowerowe organizowane na terenie Gminy Węgliniec w roku 2020:

1. X Rowerowy Rajd Pamięci Węgliniec-Toporów 1945-2020 - dnia 18 kwietnia 2020 r. - jest to rajd typu gwiaździstego o godz. 10.00 startujemy spod Węglinieckiego Centrum Kultury Plac Wolności 1, 59-940 Węgliniec, mam nadzieję, że wystartują również rowerzyści ze Zgorzelca, Bogatyni, Pieńska, Lubania, Siekierczyna, Iłowej i Gozdnicy. O godz. 13.00 punkt zbiórki na parkingu w Polanie dla jadących z północy. O godz. 15.00 składamy kwiaty i zapalamy znicze pod Pomnikiem w Toporowie, a potem Biesiada rowerowa.

2. III Międzynarodowy Rajd Rowerowy "Koło-wkoło" Gminy Węgliniec - dnia 20 czerwca 2020 r. - tym razem startujemy z Czerwonej Wody z Ośrodka "Jagoda" (będzie możliwość skorzystania z kąpieliska po rajdzie). O godz. 10.00 startują zawodnicy na trasę 100 kilometrową. O godz. 12.00 start rowerzystów w Małej Pętli (ok. 50 km), a o godz. 13.00 start Pętli rodzinnej (NOWOŚĆ - najkrótsza trasa 20 km). Oczywiście przy trasie 100 km trwa klasyfikacja od ubiegłego roku na najlepszy czas. Nie zapomnimy też o Waszym podniebieniu i jak zwykle u nas sporo dobrego jedzonka. W tym roku Wasze wykręcone w rajdzie kilometry mogą pomóc 4-letniemu Marcelowi Szczepaniakowi, który urodził się z poważną wadą genetyczną. Pragniemy bowiem większość dochodów z rajdu przeznaczyć na jego operacyjne leczenie. Wyrażam głęboką nadzieję, że "Brać rowerowa" nie zawiedzie!!!

3. Jagodowy Rajd Rowerowy - dnia 4 lipca 2020 r. w Ruszowie - start godz. 9.00 z Parku przy ul. Żagańskiej.

4. Tour de Węgliniec - dnia 12 września 2020 r. - start, jak co roku sprzed Węglinieckiego Centrum Kultury o godz. 10.00. Po powrocie z rajdu udział w uroczystej paradzie rozpoczynającej tegoroczne Święto Grzybów w Węglińcu. Oczywiście po paradzie poczęstunek.

Na rajdy nr 1, 2 i 4 wpisowe wynosi 10 zł.

UWAGA!

W tym roku pierwszych stu zgłoszonych zawodników do każdego rajdu otrzyma pamiątkowy medal, będący 1/4 całości (tzw. forma puzzli). W załączeniu projekt medalu dwustronnego.