Ograniczenia, zakazy i nakazy obowiązujące na obszarze, na którym wystąpił stan epidemii

 

Do dnia 25 kwietnia 2021r. ustanawia się zakaz prowadzenia przez przedsiębiorców w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 6 marca 2018r. – Prawo przedsiębiorców (Dz.U. z2021r. poz.162) oraz przez inne podmioty działalności polegającej na prowadzeniu: Działalności usługowej związanej z poprawą kondycji fizycznej (ujętej w Polskiej Klasyfikacji Działalności w podklasie 96.04.Z).

 

Do dnia 25 kwietnia 2021r. prowadzenie przez przedsiębiorców w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 6 marca 2018r. – Prawo przedsiębiorców oraz przez inne podmioty działalności związanej ze sportem, rozrywkowej i rekreacyjnej (ujętej w Polskiej Klasyfikacji Działalności w dziale 93.0) polegającej na organizacji współzawodnictwa sportowego, zajęć sportowych
i wydarzenia sportowego jest dopuszczalne po spełnieniu łącznie następujących warunków:

1) wyłącznie w przypadku sportu zawodowego w rozumieniu art.2 pkt143 rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu (Dz. Urz. UE L 187 z 26.06.2014, str. 1, z późn. zm. ) lub zawodników pobierających stypendium sportowe, o którym mowa w ustawie z dnia 25 czerwca 2010r. o sporcie (Dz.U. z2010r. poz.1133), lub zawodników będących członkami kadry narodowej lub reprezentacji olimpijskiej, lub reprezentacji paraolimpijskiej, lub uprawiających sport w ramach ligi zawodowej w rozumieniu tej ustawy lub zawodników przygotowujących się do igrzysk olimpijskich, igrzysk paraolimpijskich lub igrzysk głuchych, lub dzieci i młodzieży uczestniczącej we współzawodnictwie sportowym prowadzonym przez odpowiedni polski związek sportowy.

2) Działalności obiektów sportowych na otwartym powietrzu, przy czym, w miejscu, w którym jest prowadzona działalność, może przebywać nie więcej niż 25 osób

3) ich organizowania bez udziału publiczności.

 

Okoliczności, o których mowa potwierdza dokument wystawiony przez podmiot opłacający wynagrodzenie lub stypendium sportowe albo przez odpowiednio międzynarodową federację sportową działającą w sporcie olimpijskim lub paraolimpijskim lub inną uznaną przez Międzynarodowy Komitet Olimpijski albo międzynarodową organizację sportową o zasięgu kontynentalnym należącą do takiej federacji, albo polski związek sportowy albo Polski Komitet Olimpijski albo Polski Komitet Paraolimpijski

1W sobotę 12.09.2020 r. na stadionie przy ul. Białogórskiej w Bogatyni odbył się po raz pierwszy Bogatyński Bieg Australijski.
Pomysłodawcami całej zabawy była sekcja biegowa „Izery Bogatynia”, która przy pomocy Ośrodka Sportu i Rekreacji zorganizowała nietypowe zawody sportowe. Do startu w biegu głównym zgłosiły się 33 osoby. Formuła biegu polegała na pokonaniu przez uczestników wspólnie honorowych trzech okrążeń. Po czwartym okrążeniu, co 400 m odpadała ostatnia osoba i tak aż do wyłonienia finałowej trójki, która w walce o podium miała do pokonania dodatkowe 1200 m.

Warto podkreślić fakt, że smaku całej rywalizacji dodawał zakaz dublowania ostatniego uczestnika, więc najszybsi biegacze musieli uzbroić się w cierpliwość i czekać na rozwój wydarzeń. Wśród Panów w tych niesprzyjających do biegania warunkach Grzegorz Maciorowski (Zawidów) zachował najwiecej sił i wbiegł na metę jako pierwszy przed Danielem Firletem (Bogatynia) i Sebastianem Krawcem (Zgorzelec).
Wśród Pań o kolejności na podium decydował moment odpadnięcia ze wspólnej rywalizacji. I tym oto sposobem Ewelina Krawiec (Zgorzelec) odpadając jako ostatnia mogła cieszyć się ze zwycięstwa, drugie miejsce przypadło Małgorzacie Peremickiej (Bogatynia) a trzecie Tosi Czerniak (Bogatynia).
Dużym sukcesem dla organizatorów okazał się bieg dla dzieci na dystansie 400 m. Jedno okrążenie pokonało aż 46 małych sportowców. W tym biegu mieliśmy samych zwycięzców.
Każdy uczestnik obu biegów dostał pamiątkowy medal na mecie, ręcznie wypisany certyfikat przez Pana Adama Kusiaka, a także drobny poczęstunek w postaci słodkości i owoców. Najlepsi biegacze i biegaczki w biegu głównym otrzymali pamiątkowe puchary oraz vouchery ufundowane przez firmę POLAR. Duże podziękowania kierujemy do Pana Bartosza Kamińskiego,Marka Młodzińskiego oraz do Pani Anny Chorab za piękną fotorelację, Panu Krzysztofowi Suszczyńskiemu, że czuwał nad bezpieczeństwem naszych uczestników oraz wszystkim tym, którzy byli, pomogli nam w zorganizowaniu tego przedsięwzięcia. Dziękujemy za dobrą zabawę i przyjazną atmosferę.