Ograniczenia, zakazy i nakazy obowiązujące na obszarze, na którym wystąpił stan epidemii

 

Do dnia 18 kwietnia 2021r. ustanawia się zakaz prowadzenia przez przedsiębiorców w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 6 marca 2018r. – Prawo przedsiębiorców (Dz.U. z2021r. poz.162) oraz przez inne podmioty działalności polegającej na prowadzeniu:

 

Działalności usługowej związanej z poprawą kondycji fizycznej (ujętej w Polskiej Klasyfikacji Działalności w podklasie 96.04.Z).

Do dnia 18 kwietnia 2021r. prowadzenie przez przedsiębiorców w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 6 marca 2018r. – Prawo przedsiębiorców oraz przez inne podmioty działalności związanej ze sportem, rozrywkowej i rekreacyjnej (ujętej w Polskiej Klasyfikacji Działalności w dziale 93.0) polegającej na organizacji współzawodnictwa sportowego, zajęć sportowych
i wydarzenia sportowego lub działalności obiektów sportowych (ujętej w Polskiej Klasyfikacji Działalności w podklasie 93.11.Z), jest dopuszczalne po spełnieniu łącznie następujących warunków:

1) wyłącznie w przypadku sportu zawodowego w rozumieniu art.2 pkt143 rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014
z dnia 17 czerwca 2014r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu (Dz. Urz. UE L 187 z 26.06.2014, str. 1, z późn. zm. ) lub zawodników pobierających stypendium sportowe, o którym mowa w ustawie z dnia 25 czerwca 2010r. o sporcie (Dz.U. z2010r. poz.1133), lub zawodników będących członkami kadry narodowej lub reprezentacji olimpijskiej, lub reprezentacji paraolimpijskiej, lub uprawiających sport w ramach ligi zawodowej w rozumieniu tej ustawy lub zawodników przygotowujących się do igrzysk olimpijskich, igrzysk paraolimpijskich lub igrzysk głuchych.

2) ich organizowania bez udziału publiczności.

Okoliczności, o których mowa  potwierdza dokument wystawiony przez podmiot opłacający wynagrodzenie lub stypendium sportowe albo przez odpowiednio międzynarodową federację sportową działającą w sporcie olimpijskim lub paraolimpijskim lub inną uznaną przez Międzynarodowy Komitet Olimpijski albo międzynarodową organizację sportową
o zasięgu kontynentalnym należącą do takiej federacji, albo polski związek sportowy albo Polski Komitet Olimpijski albo Polski Komitet Paraolimpijski

W sobotę 5 grudnia Ośrodek Sportu i Rekreacji wespół z WardaGym Siłownia & Fitness zorganizował pierwszą tegoroczną edycję Otwartych Mistrzostw Bogatyni w Wyciskaniu Sztangi Leżąc "150 Power MAX".
Po oficjalnym rozpoczęciu imprezy nastał czas długo wyczekiwanej rywalizacji. Wyniki najlepszych w swoich kategoriach przedstawiają się następująco:
Kategoria - SZTANGA 25 kg - kobiety
Ada Bachniak - 59 powtórzeń
Barbara Bachniak - 56 powtórzeń
Sabina Kot - 26 powtórzeń
Kategoria - SZTANGA 50 kg - mężczyźni
Kamil Kozłowski - 64 powtórzenia
Michał Mendziuk - 57 powtórzeń
Radosław Legeżyński - 56 powtórzeń
Kategoria - SZTANGA 100 kg - mężczyźni
Ariel Janik - 23 powtórzenia
Piotr Fajfrowski - 23 powtórzenia
Bartłomiej Rogoziński - 22 powtórzenia
W tej kategorii o zwycięstwie miała zadecydować dogrywka, niestety Piotr Fajfrowski musiał zrezygnować z powodu kontuzji. Wszyscy zawodnicy, którzy uplasowali się na podium otrzymali pamiątkowe puchary, dyplomy i nagrody rzeczowe.
Chcielibyśmy podziękować wszystkim startującym za świetną, przyjazną i sportową atmosferę, ekipie sędziowskiej za solidną pracę a obsłudze medycznej za to, że czuwała nad bezpieczeństwem zawodników. Serdeczne podziękowania kierujemy do pana Radosława Słodkiewicza, który na specjalne zaproszenie WardaGym Siłownia & Fitness uczestniczył w zawodach wygłaszając specjalną pogawędkę odnoszącą się do metod treningowych, stosowania diet i różnych form ćwiczeń.

W sobotę 12 grudnia odbył się wielki rewanż Otwartych Mistrzostw Bogatyni w Wyciskaniu Sztangi Leżąc „150 Power Max”. Drugą edycję tegorocznej imprezy Ośrodek Sportu i Rekreacji zorganizował razem z siłownią Aga Fitness Świat Aga.Tak jak w edycji poprzedniej (05.12.20) tak i tej, uczestnicy rywalizowali w trzech kategoriach.
Wyniki najlepszych przedstawiają się następująco:
Sztanga 25 kg - Kobiety
1.Ada Bachniak - 67 powtórzeń
2.Barbara Bachniak - 65 powtórzeń
3.Sabina Kot - 28 powtórzeń
Sztanga 50 kg - Mężczyźni
1.Ariel Janik - 71 powtórzeń
2.Maciej Migdał - 70 powtórzeń
3.Radosław Legeżyński - 62 powtórzenia
Sztanga 100 kg - Mężczyźni
1.Bartosz Kowalski - 36 powtórzeń
2.Marek Beck - 25 powtórzeń
3.Paweł Wasilewski - 25 powtórzeń
O drugie miejsce musiały zostać rozegrane aż dwie dogrywki ponieważ panowie w pierwszym i drugim podejściu zrobili tyle samo powtórzeń ( po 25 ) w trzecim lepszy okazał się Marek Beck plasując się na drugim miejscu.
Chcielibyśmy podziękować wszystkim startującym za wspaniałe widowisko, przyjazną atmosferę oraz sportowy doping, ekipie sędziowskiej za solidną pracę, a obsłudze medycznej za to, że czuwała nad bezpieczeństwem zawodników. Wszystkim jeszcze raz bardzo Dziękujemy.