W ostatni styczniowy weekend gościła w Bogatyni grupa Skautów Europy. Jedną z zaplanowanych atrakcji był zorganizowany trening strzelecki połączony z turniejem.  Zawody  odbyły  się  w  kategorii  karabin  pneumatyczny - 5  strzałów. W  konkurencji tej  1 miejsce  zajął  Michał Krupiński,  2  miejsce  Szymon  Ladach  a  3 pozycja na podium  przypadła  Alanowi  Leonowiczowi. Pobyt  na  strzelnicy  przebiegał  w  sportowej  i  towarzyskiej  atmosferze. Skauci pozyskali dodatkową wiedzę co do zasad panujących na strzelnicy sportowej oraz w używaniu broni pneumatycznej. Pieczę nad zawodami sprawował sędzia strzelectwa sportowego Pan Zdzisław Strzykała.