Od 31.01.2022r. do 04.02.2022r. odbyła się Akcja Zima zorganizowana przez Ośrodek Sportu i Rekreacji w Bogatyni.
Zajęcia odbywały się od poniedziałku do piątku w godzinach od 10:00 do 14:00.
Uczestniczyły w nich dzieci z pięciu Szkół Podstawowych z naszej gminy:
SP nr 3, SP nr 4, SP nr 5, SP Porajów i SP Opolno Zdrój.


Nad bezpieczeństwem i organizacją zajęć czuwała wykwalifikowana kadra opiekunów, którzy prowadzili różnorodne zajęcia, w tym zajęcia integracyjne, świetlicowe, sportowe i plastyczne. Zajęcia te miały na celu rozwijać u młodych ludzi zainteresowania sportowe, doskonalić u nich samodyscyplinę i uczyć przestrzegania zasad fair play. Codzienne zabawy sportowe pozwalały dzieciom czerpać radość z aktywności fizycznej, uczyły także współdziałania w grupie. Każde z dzieci miało możliwość rozwijania kreatywności, twórczego myślenia, pomysłowości i wyobraźni. Opiekunowie starali się, by zajęcia były interesujące dla wszystkich uczestników i tych młodszych i tych starszych. Poprzez udział w różnorodnych zabawach integracyjnych dzieci budowały pozytywny obraz samego siebie, zdobywały i kształciły swoje umiejętności, uczyły się akceptacji, tolerancji jak również komunikacji .
Przeprowadzone zostały pogadanki na temat bezpiecznych ferii jak i profilaktyki uzależnień, mające na celu uświadomienie dzieciom rozmaitych zagrożeń, które mogą wyniknąć z korzystania z różnych używek, takich jak: papierosy, alkohol, narkotyki czy napoje energetyzujące. Dzieci wykonały na ten temat prace, dzięki którym utrwaliły sobie wiedzę oraz miały okazję rozwinąć swoje umiejętności manualne i plastyczne.
Każda ze szkół wykazywała się własną kreatywnością poprzez organizacje zabaw takich jak ,,Mam Talent’’ czy Bal Przebierańców.
Zabawy integracyjne prowadzone przez Animatorke Gabarkę cieszyły się ogromnym zainteresowaniem. Tegoroczna Akcja Zima odbywała się w zaostrzonym reżimie sanitarnym, a nad jej bezpieczeństwem czuwał wykwalifikowany Ratownik Medyczny.