W dniu 19.02.2022r.bogatyńską strzelnicę OSiR ponownie odwiedzili Skauci  Europy, lecz w większym i dojrzalszym wieku. Harcerze wysłuchali krótkiej historii  strzelectwa sportowego, przedstawioną przez prowadzącego strzelanie Zdzisława Strzykałę i obejrzeli fotografie czołowych polskich strzelców, którzy zdobywali medale olimpijskie. Po krótkim instruktażu i zapoznaniu się z przepisami bezpieczeństwa odbyli trening a następnie przystąpili do zawodów strzeleckich. Zawody odbyły  się  w  konkurencji  karabin  pneumatyczny  10  strzałów. W  konkurencji  tej  1 miejsce  zajął  Adam  Ciwak – 87 pkt.,  2  miejsce  Antoni  Jabłoński – 86 pkt.  a  3  miejsce  zajął  Benedykt  Jabłoński – 85 pkt. Pobyt  na strzelnicy przebiegał w sportowej i towarzyskiej atmosferze a zwycięzcy otrzymali  gromkie „Hip – hip – hura”. Na  zakończenie  zawodów  i  pożegnanie  ze  strzelnicą  oddano  trzykrotny  okrzyk  „Czuj,  czuj,  czuwaj”.