- godz. 12:00 przywitanie uczestników biegu, odczytanie listu od Prezydenta RP, odśpiewanie Hymnu Polski przy akompaniamencie orkiestry KWB Turów.

- Bieg Małego Wilczka na dystansie 400, dekoracja wszystkich dzieci.

- Bieg Pamięci – 1963m.

- Bieg Główny – 3926m, dekoracja zwycięzców.

- Po biegach morsowanie z „BOGTUREM”

- Ciepły poczęstunek, pieczenie kiełbasek przy „partyzanckim ognisku”.