Zapytanie ofertowe OSiR/ZP-1/2024

Dyrektor Ośrodka Sportu i Rekreacji w Bogatyni zaprasza do złożenia oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia o wartości szacunkowej do 130 000 zł, w celu wyłonienia wykonawcy na zasadach konkurencyhnych, na dostawę oleju opałowego lekkie do Ośrodka Sportu i Rekreacji w Bogatyni ul. Białogórska 28 w ilości 20 000 litrów.

Opis przedmiotu zamówienia:
1. Przedmiotem zamówienia jest zakup, dostawa, rozładunek oleju opałowego lekkiego do Ośrodka Sportu i Rekreacji Bogatyni ul. Białogórska 28 w ilości 20 000 litrów oleju opałowego

KOD PCV - 09135100-5

Do pobrania:

1. Zapytanie ofertowe 2024.pdf

2. Projekt umowy 2024.pdf

3. Formularz oferty 2024.pdf

Dodano 20-03-2024:

4. Zawiadomienie o najkorzystniejszej ofercie