Ogłoszenie o zamówieniu Dostawa elementów SkateParku przy ul. Sportowej 8a, w ramach realizacji zadania "Remont SkateParku w Bogatyni przy ul. Sportowej 8a"

TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: tryb podstawowy na podstawie art. 275 pkt 2 ustawy Kwota jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia wynosi: 400.000,00 zł brutto

Do pobrania:

1. OGŁOSZENIE.pdf

 2. SWZ.pdf

3. Kalkulacja szczegółowa.docx

4. Załączniki dla Wykonawców.docx

5. Adres strony prowadzonego postepowania - LINK.txt (bezpośredni link do strony prowadzonego postępowania)

Aktualizacja 27.03.2024:

1. Odpowiedzi na pytania do SWZ.pdf

Aktualizacja 05.04.2024:

1. INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT