Dyrektor Ośrodka Sportu i Rekreacji w Bogatyni zaprasza do złożenia oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia o wartości szacunkowej do 130 000 zł w celu wyłonienia wykonawcy na zasadach konkurencyjnych, na dostawę oleju opałowego lekkiego do Ośrodka Sportu i Rekreacji w Bogatyni ul. Białogórska 28 w ilości 20 000 litrów.

Do pobrania:

Zapytanie ofertowe:

1.Zapytanie_ofertowe_osir_zp_1_2023_str_1.jpg

2. Zapytanie_ofertowe_osir_zp_1_2023_str_2.jpg

3. Zapytanie_ofertowe_osir_zp_1_2023_str_3.jpg

Formularz oferty:

1.Formularz_oferty_str_1.jpg

2.Formularz_oferty_str_2.jpg

Projekt umowy:

1.Projekt_umowy_str1.jpg

2.Projekt_umowy_str2.jpg

3.Projekt_umowy_str3.jpg

4.Projekt_umowy_str4.jpg

Zawiadomienie o wyborze oferty:

Data umieszczenia: 21.03.2023

1. osir_wybor_oferty.jpg

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY

Ośrodek Sportu i Rekreacji w Bogatyni zaprasza do złożenia oferty  w postępowaniu o udzielenie zamówienia  o wartości szacunkowej do 30 000 euro, w celu wyłonienia wykonawcy na zasadach konkurencyjnych, na dostawę  oleju opałowego lekkiego    do Ośrodka Sportu i Rekreacji w Bogatyni ul. Białogórska 28 w ilości 20 000 litrów .